Saturday, July 08, 2006

another perfect day"another perfect day"
Performance at PIST, 2006


Gündelik hayat serüvenimizde an ve an türlü tahakkümlere maruz kaldığımız ortada. Bizim de beklenmedik bu durumları hızlı ve pratik manevralarla revize edişimiz malum. Kamusal yaşantıdan öğrendiğimiz öğreti; her türlü koşulda hayatta kalabilme ve bu yolla gündelik pratiğimizi yarıda bırakmama dürtüsü bizi umulmadık bir şekilde gözüpek yapmış, o da kesin. Another Perfect Day bu absürt durumlardan sadece bir tanesinin yeniden canlandırılması hikayesiydi. Ama bu kez tesadüfen yoldan geçerken görüp “Hay allah, milletteki akla bak” tepkisiyle ve ufak bir gülümsemeyle kıyısından köşesinden geçilmesi muhtemel bu vukuat, doğrudan tek bir noktadan izlenebilecek seyirlik bir mekana, özellikle izlenmesi için tarafımdan taşındı. Bütün kitle, icraatı bir motorsiklet ışığında küçücük bir pencerenden izlemek zorunda bırakıldı. Bir yandan berber kişi sanatını icra ederken, izleyiciler de pencerenin dışından olaya dışardan bakan ve dikizleyen kişi durumuna düştüler. İzleyicilerin mesafesi ve hatta nerede duracağı tarafımdan dikte edilmişti. Onlar da kendilerine uygun görülen posizyonu delmeyi düşünmediler. Belirli bir mesafede, dışarıda kendini konumlandıran bu genel geçer izleyici profili başka türlü bir absürtlüğü temsil ediyordu. Bu iki farklı absürtlüğü bir arada görmek ve deneyimlemenin Pist’te gerçekleştirdiğim 15 dakikalık sergiyi hedefine ulaştırdığını düşünüyorum.