Wednesday, April 26, 2006

söyleşi

“Sanat Eğitiminde Oryantasyon: Fikir mi, Zikir mi?”

Konuşmacılar:

Ahmet Öğüt
Elmas Deniz

Kültür Üniversitesi
8 Mayıs 2006
Saat: 14.00